Novinky

Zúčastněte se soutěže Get Space Inspired in 2023

I v roce 2023 mohou české inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy a jednotliví inovátoři soutěžit o nejlepší nápad na pozemskou aplikaci vesmírných technologií.

Soutěž Get Space Inspired si klade za cíl podpořit využití vesmírných technologií
v nekosmických odvětvích a motivovat společnosti, aby řešily své technologické potřeby uplatněním know-how vyvinutého především pro vesmírný sektor.

Ocenění:

Soutěž vybere a ocení 3 nejlepší návrhy na adaptaci (přenos) vesmírných technologií
v pozemních aplikacích:

  • 1. místo – 20 000 EUR
  • 2. místo – 10 000 EUR
  • 3. místo – 5 000 EUR

Zúčastnit se může jakákoli společnost, podnikatel, inovátor, univerzita nebo výzkumný ústav se sídlem v České republice.

Jak se zúčastnit

Inspirujte se know-how využívaným v kosmických aplikacích a předložte projekt prezentující jeho uplatnění v nekosmickém sektoru. Využijte databázi vesmírných patentů Evropské vesmírné agentury (ESA) jako zdroj technologických inovací ve vesmíru.

Vesmírná inovace použitá v návrhu projektu nemusí pocházet z databáze ESA, lze využít jakékoli know-how, které bylo použito ve vesmíru nebo bylo vyvinuto primárně pro vesmírné aplikace. Požadavkem je novost pozemského využití vesmírných technologií.

Pomocí formuláře žádosti Get Space Inspired popište svůj nápad na uplatnění vesmírné technologie a odešlete jej na SparkFunding@tc.cz. Není požadovaný rozsah zaslaných informací, soutěžící zašle relevantní informace, které nejlépe splňují kritéria hodnocení.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2023.

Přihlašovací formulář a více informací naleznete ZDE.

Pro více informací kontaktujte: O. Šimka (TC Praha), simek@tc.cz, 608 231 659